Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrowiskowe
w Kołobrzegu
ul. Warzelnicza 1, 78 - 100 Kołobrzeg
NIP 671-161-72-12;   KRS 0000197366
Bank