Zarząd RSTU

Prezes Ryszard Woźniak
członkowie

Zdzisław Kaczmarek
Edward Wiśniewski
Janusz Lubiński
Tomasz Stępień


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Agnieszka Maszerowska
członkowie

Krystyna Księżyk
Aleksandra Włastow


Komisja Programowa

Przewodniczący: Karol Lipski
Zastępca: Jerzy Ignatiuk
członkowie

Magdalena Celej-Gołębiewska
Marta Zielińska
Joanna Krawczyk