Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno - Uzdrowiskowego w Kołobrzegu

Ryszard Woźniak - Prezes

Zdzisław Kaczmarek - Wiceprezes

Mariusz Ławro - Wiceprezes

Janusz Lubiński - Członek / skarbnik

Oskar Stankiewicz - członek / sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Skwierawski

 

Rada Programowa