rstu_01 rstu_02 rstu_03 rstu_04 rstu_05 rstu_06 rstu_07 rstu_08 rstu_09

Zarząd RSTU

Prezes Ryszard Woźniak
Wiceprezesi
Zdziaław Kaczmarek
Mariusz Ławro
Skarbnik Janusz Lubiński
Sekretarz

Oskar Stankiewicz


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  
członkowie

 


Komisja Programowa

Przewodniczący: Edward Wiśniewski
członkowie

Janusz Budzik
Joanna Krawczyk

..

Pin It