Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno - Uzdrowiskowego w Kołobrzegu

Mariusz Ławro - Prezes

Ryszard Woźniak - Wiceprezes

Tomasz Stępień - Wiceprezes

Marlena Paczkowska - Członek / skarbnik

Oskar Stankiewicz - członek / sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Skwierawski

MIrosław Mielczarek

Łukasz Zięba

Rada Programowa

dr Edward Wiśniewski

dr Joanna Krawczyk 

Janusz Lubińskai

Zdzisław Kaczmarek

Anna Sawicka