Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd RSTU przedstawił swoje stanowisko w sprawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz zaproponował zmiany w/w rozporządzeniu. Treść listu do Ministra Zdrowia do pobrania za pomcą poniższego linku

Pismo RSTU do Ministraz Zdrowia