Staraniem Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego (RSTU) 6 kwietnia b.r. odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu konferencja branżowa, której tytułem był „Wpływ zrównoważonej turystyki na rozwój lokalny miasta Kołobrzeg”.

Intencją RSTU, organizatora konferencji, było stworzenie forum dla pogłębionej dyskusji i refleksji nad aktualnym stanem i perspektywami kołobrzeskiej turystyki i jej oddziaływaniem na rozwój Kołobrzegu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz Kołobrzegu, Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz kołobrzeskiej branży turystyczno-uzdrowiskowej. Wielce istotny był również udział w konferencji uznanych w skali kraju autorytetów naukowych w dziedzinie turystyki, profesorów: Aleksandra Panasiuka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Beaty Meyer z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Jacka Borzyszkowskiego z Politechniki Koszalińskiej.

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Kołobrzegu zamierza zaprezentować przebieg i dorobek konferencji z 6 kwietnia b.r. w formie publikacji książkowej. Zawierać ona będzie prezentacje tematyczne, których dokonano w trakcie konferencji, a w tym dotyczące turystyki uzdrowiskowej, wellness-spa, morskiej, biznesowej i sportowej. W publikacji podjęta będzie również m.in. problematyka dostępności komunikacyjnej do Kołobrzegu, oceny wizerunku miasta w oczach turystów i kuracjuszy, oceny jakości usług i generalnie satysfakcji z pobytu w naszym mieście. Ważną częścią publikacji będą kwestie związane z rolą turystyki w Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg oraz w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg.

Redaktorem naukowym publikacji będzie dr E. Wiśniewski. Jej objętość to około 150 stron. Planowany nakład: 1000 egzemplarzy.

Jesteśmy przekonani, że przygotowywana publikacja prezentująca bardzo wartościowy materiał źródłowy stanie się przyczynkiem do kreowania pozytywnego wizerunku Kołobrzegu i kołobrzeskiej branży turystyczno-uzdrowiskowej.

okladka ksiazki